Image


Op het einde komt het altijd goed, en als het niet goed komt is het nog niet het einde.
Ingspire.nl

Hoe ontstaat een schoorsteenbrand

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtig, zeer brandbare laag. De kans op een brand wordt steeds groter naarmate de laag dikker wordt. De mate van aanslag wordt mede bepaald door het stookgedrag en de kwaliteit van het hout; Het hout moet goed droog zijn.

Verzekering

Het niet laten vegen van uw schoorsteen kan resulteren in brand, daarnaast is het ook slecht voor uw gezondheid. Een schoorsteen die verstopt zit, kan de rook immers niet meer goed afvoeren. De rook gaat daarom op zoek naar een andere uitweg.


Bij een schoorsteenbrand is het voor de verzekeraar van belang dat er geveegd is. Deze vergoedt de kosten namelijk niet wanneer blijkt dat u uw schoorsteen niet regelmatig/tijdig geveegd heeft. Jan Arts raadt u dan ook aan om uw rookkanaal jaarlijks te laten vegen. Op deze manier kunt u blijven stoken zonder grote problemen. Daarnaast is het ook verplicht om uw schoorsteen te vegen wanneer u beschikt over een haard.

Hoe te stoken

Het is raadzaam dat als u de kachel aansteekt, dat u deze ongeveer een uur goed door laat branden zodat de schoorsteen goed warm wordt. Daarna kunt u eventueel de klep dichtzetten. Smoort u uw kachel teveel, dus dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat een onvolledige verbranding waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Hierdoor kan de schoorsteen verstopt geraken. Er is dan weinig of geen "trek". Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er een gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.


Het hout moet goed droog zijn. Het advies is dat het minimaal 2 jaar gekloofd ligt voordat het gestookt kan worden. De beste manier om hout op te slaan is buiten onder een afdak, op een pallet, zodat de wind er door kan.

Nog enkele tips bij het stoken:

Vuurhaard niet met krant of aanmaakvloeistoffen aanmaken;
Vuurhaard kan wel met bruine bbq-aanmaakblokjes worden aangemaakt;
Alleen goed gedroogd hout als brandstof gebruiken;
Gebruik iedere keer een of twee blokken, niet meer;
Stook geen behandeld hout (verf, beits, impregneer) en zorg dat u alle spijkers verwijderd, mocht u oud hout gebruiken;
Geen multiplex, spaanplaat of oud papier gebruiken.
 
Google eens op "zwitsere stookmethode" dat is het omgekeerde stoken. Bij deze methode is het juist de bedoeling dat u het vuur van boven aansteekt in plaats van het vuur van onderen aansteken. Op deze manier zorgt u ervoor dat u al vanaf het begin een bijna volledige verbranding krijgt.