Image


Jan Arts Beugen stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend uit bijvoorbeeld verkeerd gebruik van de kachel, achterstallig onderhoud, verkeerd stookgedrag en/of verkeerde aansluitingen van rookkanaal, haard of toestel. Tevens is Jan Arts Beugen niet aansprakelijk voor schades door schoorsteenbrand na het vegen.

Jan Arts Beugen veegt met de juiste en hoogwaardige veeg materialen en het kan gebeuren dat er tijdens het vegen schade ontstaat aan uw schoorsteen of rookkanaal. Bij oudere schoorstenen kunnen stenen of cement los komen of onjuist gemonteerde/bevestigde rvs rookkanalen of andere buizen. Het komt regelmatig voor dat flexibele voeringen of dubbelwandige kanalen niet voldoende of ondeskundig bevestigd zijn en niet bestand zijn tegen het normaal vegen van een rookkanaal. Jan Arts Beugen is  niet aansprakelijk voor schades aan uw rookkanaal.

Tijdens het beklimmen van een dak kan het voorkomen dat er dakpannen breken of los komen. Jan Arts Beugen is niet aansprakelijk voor schades tijdens het beklimmen van een dak. Indien er dakpannen breken melden wij dit altijd aan u. Het is raadzaam enige dakpannen als reserve te hebben zodat wij deze voor u ter plekke kunnen vervangen.                                               

Na het schoorsteenvegen of reinigen van daken, goten, dakkapel kan het voorkomen dat er lekkages optreden. Het komt vaak voor dat vuil zicht ophoopt in een lekkage en pas zichtbaar wordt na het verwijderen van vuil uit bijvoorbeeld een dakgoot of dakkapel. Jan Arts Beugen is niet aansprakelijk voor deze lekkages en/of schade.

Wij vragen u vriendelijk om de ruimte rondom de kachel/haard vrij te maken van spullen etc. Bij het afplakken van de kachels/haarden, kachelpijp en stucwerk kan bij het verwijderen enige sporen van roet achterblijven. Wij gebruiken speciale dure tape en hoogwaardige veegmaterialen die hiervoor bestemd zijn om dit te voorkomen desondanks kan het toch gebeuren dat er roet achterblijft. Jan Arts Beugen stelt zich niet aansprakelijk voor deze schades.

Jan Arts Beugen neemt geen afval mee na het vegen; roet of ander afval dient u zelf af te voeren.

In sommige gevallen moeten wij de ladder tussen bloemen, struiken etc. plaatsen. Wij doen ons uiterste best om deze natuur te beschermen maar het kan voorkomen dat er enige schade ontstaat aan beplanting of begroeiing. Jan Arts Beugen stelt zich niet aansprakelijke voor enige schade.